Geçtiğimiz günlerde AKP tarafından çocuk istismarı suçlarına daha ağır cezalar verilmesi için hazırlanan Tasarı bir bütün olarak incelendiğinde yarardan çok zarar getirecek boyuttadır.

1- Çocukların nitelikli istismarında 12 yaş altındaki çocuklara yönelik fiillerin cezasının ağırlaştırılmasına karşılık 15 yaşından büyük çocuklara yönelik fiillerin cezasında bir değişiklik yapılmaması 15 yaşından büyük çocukları açık hedef haline getirmektedir. 18 yaşından küçük herkes çocuktur ve cezalar arasında uçurum olmamalıdır.

2- Akran ilişkisi tasarıda yer almalıdır. Tasarıda ağırlaştırılmış müebbet hapis gibi son derece ağır cezalar yer alırken failin çocuk olduğu durumlara ilişkin düzenleme yapılmaması kabul edilemez. Fail de olsa mağdur da olsa çocuk çocuktur ve failin çocuk olduğu durumlarda salt cezalandırma değil ıslah etme de amaç olmalıdır.

3- Kimyasal hadım uygulaması tasarıdan derhal çıkartılmalıdır. Cinsel suçlar hastalık değildir, ilaçla değiştirilecek bir durum olarak ele almak cinsel suçlar gibi kadın ve çocuklara yönelik suçların temelinde yapan toplumsal cinsiyet eşitsizliğini görmezden gelmektir. Kimyasal hadım, failin rızası dışında ya da zor durumundan faydalanılarak vücuduna müdahale etmektir bu da insan haklarına aykırıdır.

4- Çocuk istismarına ilişkin yayın yasağının bu tasarıda yer alması AKP fırsatçılığından başka bir şey değildir. Çocukların yüksek yararı bahane edilerek basın özgürlüğü ve bu özgürlüğün çocuk istismarına karşı kamuoyu oluşturulması için kullanılmasına engel olunmaya çalışılmaktadır. Başka Ensarların ortalığa dökülüp saçılmasından korkanlar yasaklarda çare aramaktadır.

5- Saygınlık, kravat, takım elbise giyme gibi bahanelerle yapılan takdiri indirimler için ciddi sınırlamalar getirmek yerine gerekçe yazılmalıdır demek dostlar alışverişte görsüncü zihniyetle yapılmış bir düzenlemedir. Zira Anayasa 141. Maddeye rağmen mahkemeler gerekçesiz kararlar vermektedirler kaldı ki bekaret bozulmadı, erekte olamadı gibi bahaneleri gerekçe diye yazan utanç kararlarına imza atmaktadır mahkemeler.

Çocuk istismarına karşı mücadele etmek salt ağır hapis cezaları ile olmaz, çocuklarımızın sağlıklı beslendikleri, laik bilimsel eğitim alabildikleri, biat etmeyen sorgulayan bireyler olarak yetiştirildikleri bir toplumda çocuk istismarcıları da azalacak verilecek cezalar da karşılığını bulacaktır. Biz ilerici kadınlar çocuk istismarcılarını koruyup kollayanların Ensarlara siper olanların yaptıkları yasalardan çocuklarımıza fayda gelmeyeceğini çok iyi biliyor bu nedenle de hazırladığını tasarınızı derhal geri çekin diyoruz.