Dinci gericiliğin toplumsal yaşamda etkisinin giderek artması, kadın düşmanı yasalar, kadına yönelik
şiddetin cezasız kalması ve iyi hal indirimleri nedeniyle hem şiddete maruz kalan kadın sayısı hem de
şiddetin dozu her geçen gün artırıyor.
Kadına yönelik şiddeti engellemek için önleyici tedbirler almak yerine kadın düşmanı açıklamalar ve
uygulamalarla AKP/Saray rejimi kadına yönelik şiddeti körüklüyor, şiddet faillerine güç veriyor.
Bir yanda “isteseniz de istemeseniz de o yasa geçecek” diye emir vererek imamlara nikâh kıyma
yetkisi veren diktatör, bir yanda biz kadınlar; şiddete, gericiliğe, sömürüye, erkek egemenliğine karşı
dayanışmayla, mücadeleyle direnen kadınlar…
Hep beraber el kaldırdığınız bu kadın düşmanı yasalar bizim için hükümsüzdür, boşuna uğraşmayın
tek bir kız çocuğunun dahi imam nikâhı ile istismar edilmeyeceği güne dek mücadele edeceğiz…
Evliliğin kuruluş aşamasını dini kurallara bağladık, sırada boşanma var diyerek, boşanmalarda
arabuluculuğu getirmeye çalışanların karşısına yine biz çıkacağız ve “Arayı bulma, önümden çekil
yeter!” diyeceğiz.
"Kadının karnından sıpayı, sırtından sopayı eksik etmeyeceksin!” mahkeme kararlı yıllardan, şiddet
tehdidinin varlığında evden uzaklaştırmayı düzenleyen 6284 sayılı yasanın hedef alındığı günlere
geldik. Etimizle tırnağımızla kazandığımız, ülkenin dört bir yanında tüm kadınlar için ortak bir kırmızı
çizgi olan 6284 sayılı yasaya dokundurtmayız.
OHAL’i bahane edip KHK’larla işimizden atılsak da, derneklerimiz kapatılsa da, sesimizi kısmak için
kanallarımız gazetelerimiz kapatılsa da, bir bedenimiz kalsa da onunla direneceğiz, dayanışmamızı
öreceğiz.
Biz her 25 Kasım’da olduğu gibi bu 25 Kasım’da da sokaklarda, meydanlarda bizi silmek istediğiniz her
yerde olacağız, tek adamlara, şiddete, cinayete karşı bir arada olacağız…