“İlerici Kadınlar Meclisi” mümkün olan her ilde “İlerici Kadınlar İl Meclisi” ismiyle örgütlenir. merkezleri kurulur. Bütün İlerici Kadınlar Meclislerinin 10 kişiye 1 kişi olacak şekilde belirlediği temsilciler “İlerici Kadınlar Meclisi”ni oluşturur ve bu koordinasyon kurulu 3 ayda bir toplanarak gündemleri değerlendirir. Her düzeyde kararlar konsensüs ile alınır. Şu anda kurulmuş İlerici Kadınlar İl Meclisleri aşağıdaki gibidir:

İlerici Kadınlar – Ankara Meclisi
İlerici Kadınlar – Antalya Meclisi
İlerici Kadınlar – Eskişehir Meclisi
İlerici Kadınlar – İstanbul Meclisi
İlerici Kadınlar – İzmir Meclisi