Emeğimiz, Özgürlüğümüz, Hayatımız  Bizim…

Ülkemizde dayatılan anayasa değişikliğinin onaylandığı referandumu her türlü  baskıya, zorbalığa, hırsızlığa direnerek  hayır diyenler; kazanmıştır.

Eşit, özgür, insanca bir yaşamı  savunanların  umudu,  özverisi, dayanışması ve direnci kazandı…

Hayır’larımız bitmedi dün  olduğu gibi  bugün de  gericiliğe, sömürüye, kadın düşmanlarına  karşı hayır’larımızı büyütmeye devam ediyoruz, bize dayatılan karanlığı kabul etmiyoruz.

Kadınların  erkeklerle eşit görülmediği, kadınların  hayatına  bedenine emeğine her fırsatta müdahale edilen, kadınların anayasal  hak ve özgürlüklerinin  yurttaşlık  haklarının  silinmeye  çalışıldığı  bir ‘tek adam’ rejimi dayatmasını kabul etmiyoruz!

Tek adamın  lafıyla tecavüz yasasının  onaylanmasını, kürtajın yasaklanmasını, kadın derneklerinin  kapatılmasını  kabul etmedik, etmiyoruz!

Kadınların ev içi emeğinin yok sayılmasını  düşük ücretlerle  çalıştırılmasını, sigortasız , sendikasız, esnek çalışmayı, kıdem tazminatı hakkımızın gasp edilmesini kabul etmedik etmiyoruz!

OHAL ile, KHK’larla dayatılan zorbalığa teslim olmayacağı.

Biz kadınlar, işçi sınıfının birlik mücadele, dayanışma  günü olan 1 Mayıs’ta da alanlarda iş ekmek özgürlük mücadelemizi ve hayırlarımızı  büyüteceğiz!

Yaşasın 1 Mayıs!