İlerici Kadınlar, kadın erkek eşitsizliğini üreten ve derinleştiren, kadınların eşit ve özgür yaşamasının önünde engel teşkil eden her türlü gerici ve ataerkil ideolojiye, gericiliğin ve kadın düşmanlığının temsilcisi AKP iktidarına karşı mücadele eden bir örgütlenme ağıdır.
İlerici Kadınlar, kadının toplumsal bir varlık olarak değersizleştirilmesine, kadın bedenine müdahalelere, güç ideolojisinin yarattığı baskıcı zihniyete ve şiddete, kadın cinayetlerine, yaşam tarzına müdahaleye, yaşam alanlarının talan edilmesine karşı Gezi Parkı mücadelesiyle ile başlayan ve tüm Türkiye’ye yayılan Haziran Direnişi’nde kitlesel bir şekilde sahneye çıkan mücadeleci haziran kadınlarının bir parçasıdır.
İlerici Kadınlar, meclisler ve çalışma komisyonları şeklinde örgütlenir, merkezi Türkiye Koordinasyonu aracılığıyla karar alır ve kararları meclisler eliyle uygular. Her meclis kendi temsilcisini/lerini Türkiye Koordinasyonuna gönderir ve karar alma süreçlerine katılır.