Ezgi KAYA

 

Kısaca “6284” olarak dile getirdiğimiz, 8 Mart 2012’de kabul edilen “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun”, kadınların mücadeleleri sonucu atılan somut bir adımdır ve kanunun hazırlanması sürecine kadın hareketi dâhil olmuştur. Uygulanmasında İstanbul Sözleşmesi’nin esas alınacağı hükmüne yer verilmiş ve hazırlık sürecinde de İstanbul Sözleşmesi’nde yer alan ilkeler gözetilmiştir. 6284 Sayılı Kanun, son yıllarda “yuva yıkan”, “geleneksel aile yapısıyla bağdaşmayan kanun” gibi söylemlerin altında AKP ve yandaş medya kuruluşları tarafından doğrudan saldırıya uğramaktadır ve uygulanma alanı zayıflatılmaktadır.

“6284” kapsamındaki haklar ve yükümlülükler nelerdir?

Kanun kapsamında korunan kişilerle ilgili olarak verilebilecek başlıca önleyici ve koruyucu tedbirler:

 • Korunan kişinin kendisine ve gerekiyorsa beraberindeki çocuklara uygun barınma yeri sağlanması
 • Geçici maddi yardım
 • Psikolojik, mesleki, hukuki ve sosyal bakımdan rehberlik ve danışmanlık hizmetinin verilmesi
 • Hayati tehlikenin bulunması halinde geçici koruma altına alınma
 • Gerekli olması halinde ilgili sınırlara uygun olarak kreş imkânının sağlanması
 • Korunan kişinin iş yerinin değiştirilmesi
 • Ortak yerleşim yerinden ayrı bir yerleşim yeri belirlenmesi
 • Hayati tehlikenin bulunması halinde aydınlatılmış rızaya dayalı olarak kimlik ve ilgili diğer bilgi – belgelerin değiştirilmesi

Şiddet uygulayanlarla ilgili verilebilecek başlıca önleyici tedbirler:

 • Şiddet mağduruna yönelik olarak tehdidi, hakareti, aşağılamayı, küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmama
 • Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhal uzaklaştırılma
 • Korunan kişiye, konutuna, okuluna, işyerine yaklaşmama
 • Korunan kişiyi iletişim araçları veya başka yollarla rahatsız etmeme
 • Silahı varsa teslim etme
 • Şiddet uygulayanın korunan kişinin bulunduğu yerlerde alkol, uyuşturucu gibi maddeleri kullanmasının yasaklanması, bağımlılığı halinde tedavisinin sağlanması
 • Çeşitli durumlarda tedbir nafakasına hükmedilmesi

Bakanlık, 7/24 esasına dayalı, şiddet önleme ve izleme merkezleri kurmalıdır. Bu merkezlerde şiddetin önlenmesi ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin olarak uygulanmasına yönelik izleme çalışmaları yapılmalı, destek hizmetleri verilmelidir. Bu kapsamda verilecek başlıca destek hizmetleri:

 • Barınma, geçici maddi yardım, sağlık, adli yardım ve diğer hizmetleri koordine etmek
 • Tedbir kararının alınması ve uygulanmasına yönelik başvurularda bulunmak
 • Şiddetin sonlandırılmasına yönelik bireysel ve toplumsal ölçüde programlar hazırlamak ve uygulamak

6284’ÜN UYGULANMASI İÇİN MÜCADELE ETMELİYİZ!

6284’ü uygulamama konusunda iktidarın ısrarı devam etmekte ve bu ısrar mahkeme kararlarına da yansımaktadır. Kanunun gerektirdiği politikaları ve mekanizmaları sağlama konusunda isteksiz davranılmakta, yeterli bütçe ve kadro ayrılmamaktadır. Kadınların mücadelesinin bir ürünü ve kadınların yasal bir güvencesi olan 6284’ün uygulanması için ısrarcı olmalıyız.